Przywracam Bogu wiarę w Ludzi…
Robert Wyłupek. Fot. Leszek Szurkowski.
…zacząłem od siebie!